Wiadomości http://bip.ug-dzwierzuty.pl/ O g ł o s z e n i e - Ogłaszam pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę działki nr 97 o pow. 0,38 ha obręb Targowo gm. Dźwierzuty, Kw OL1S/00038229/2 (GN.6845.23.2018 ) Thu, 21 Jun 2018 12:06:09 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-213 ... Obwieszczenie Wójta Gminy Dźwierzuty z dnia 20 czerwca 2018 r. (RI-PPA 6733.8.2018) Wed, 20 Jun 2018 11:04:56 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-139 ... Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie z dnia 8 czerwca 2018 r. (SKO.73.225.2018) Mon, 18 Jun 2018 14:22:09 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-139 ... Obwieszczenie Wójta Gminy Dźwierzuty z dnia 14 czerwca 2018 r. (RI-PPA 6733.6.2018) Fri, 15 Jun 2018 14:19:08 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-139 ... Obwieszczenie Wójta Gminy Dźwierzuty z dnia 12 czerwca 2018 r. (RI-PPA 6733.7.2018) Wed, 13 Jun 2018 13:47:44 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-139 ... Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości Wed, 13 Jun 2018 12:28:27 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-232 ... Wniosek na wydanie zaświadczenia na wykreślenie hipoteki Wed, 13 Jun 2018 12:27:55 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-232 ... W Y K A Z - Wykaz obejmuje działkę nr 37/1 o pow. 0,0148 ha, położoną w obrębie Nowe Kiejkuty gm. Dźwierzuty. Wartość nieruchomości zgodnie z wycena rzeczoznawcy majątkowego wynosi: 1.686 zł . Nieruchomość posiada urządzoną Kw nr OL1S/00047319/6 Tue, 12 Jun 2018 07:50:54 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-211 ... Obwieszczenie Wójta Gminy Dźwierzuty o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Popowa Wola z dnia 11 czerwca 2018 r. (RI–PPA.6722.9.2016) Mon, 11 Jun 2018 14:48:23 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-139 ... KIEROWNICTWO URZĘDU Fri, 08 Jun 2018 10:49:05 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-215 KADENCJA 2014 - 2018 Wójta: | w związku z wyborem | 2014 | 2015 | 2016 Sekretarza: | w związku z zatrudnieniem | 2014 | według stanu na dzień upływu okresu zatrudnienia | według stanu na dzień kontynuacji zatrudnienia | 2015 | 2016 | 2017 Skarbnika: 2014 | 2015 |...... KIEROWNICY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Fri, 08 Jun 2018 10:47:44 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-217 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Dźwierzutach za rok: 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dźwierzutach za rok: 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | w...... OSOBY WYDAJĄCE DECYZJE ADMINISTRACYJNE W IMIENIU WÓJTA Fri, 08 Jun 2018 10:40:50 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-218 Inspektora ds. Księgowości Podatkowej za rok: 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2017 - korekta | 2016 | 2016 | 2017 Inspektora ds. Wymiaru Zobowiązań Podatkowych za rok: 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 ...... Przyznanie mieszkania komunalnego Thu, 07 Jun 2018 10:09:53 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-228 Przyznanie mieszkania komunalnego Wymagane dokumenty : Podanie o przydział mieszkania komunalnego składane do Wójta Gminy Dźwierzuty Opłaty : Od podania nie pobiera się opłaty skarbowej Miejsce złożenia dokumentów: Sekretariat Urzędu Gminy Termin i sposób załatwienia...... Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników Thu, 07 Jun 2018 08:46:20 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-234 DOFINANSOWANIE  KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW   Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, mogą...... Z A W I A D O M I E N I E - na dzień 21 czerwca 2018 roku - zwołana została XXXIX ABSOLUTORYJNA sesja Rady Gminy Dźwierzuty obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dźwierzutach ul. Niepodległości 6 - początek sesji godzina 12:00 Thu, 07 Jun 2018 08:42:23 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-172 ... WYKAZ STANOWISK I NUMERÓW TELEFONU URZĘDU GMINY W DŹWIERZUTACH Thu, 07 Jun 2018 07:35:19 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-249 ... Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowych Thu, 07 Jun 2018 07:21:43 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-227 Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowych Wymagane dokumenty: 1. Wypełniony wniosek o wydanie dowodu 2. Dokument stwierdzający tożsamość podlegający wymianie Opłaty: Dowód osobisty wydaje się nie odpłatnie. Miejsce złożenia dokumentów Urząd...... Wydanie dowodu osobistego w przypadku upływu terminu jego ważności Thu, 07 Jun 2018 07:19:05 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-227 Wydanie dowodu osobistego w przypadku upływu terminu jego ważności Wymagane dokumenty: 1. Wypełniony wniosek o wydanie dowodu 2. Dokument stwierdzający tożsamość podlegający wymianie, Opłaty: Od dnia 1 stycznia 2010 roku wnioski o wydanie dowodu osobistego realizowane są...... ds. Ochrony Środowiska Tue, 05 Jun 2018 09:58:40 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-320 ... Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżnienia zbiorników bezodpływowych Tue, 05 Jun 2018 09:52:38 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-398 ... Wniosek o otworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Dźwierzuty Tue, 05 Jun 2018 09:47:43 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-233 ... Wniosek o umieszczenie w wykazie kąpielisk na terenie Gminy Dźwierzuty Tue, 05 Jun 2018 09:44:37 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-233 ... Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną Tue, 05 Jun 2018 09:40:56 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-233 ... Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną Tue, 05 Jun 2018 09:38:17 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-233 ... Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Tue, 05 Jun 2018 09:29:40 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-233 ...