Wiadomości http://bip.ug-dzwierzuty.pl/ Obwieszczenie Wójta Gminy Dźwierzuty o możliwości zapoznania się z dokumentami dot. postep. w sprawie wydania decyzji o środowi. uwarunk. na realizację przeds. polegajacego na budowie Biogazowni o mocy ponad 13 MW Thu, 11 Oct 2018 09:07:35 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-409 ... WYKAZ STANOWISK I NUMERÓW TELEFONU URZĘDU GMINY W DŹWIERZUTACH Mon, 08 Oct 2018 14:30:24 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-249 ... RADA GMINY Fri, 05 Oct 2018 10:53:24 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-216 KADENCJA 2014 - 2018 Przewodniczący Rady Gminy - Nosek Arkadiusz w związku z wyborem | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 Wiceprzewodniczący Rady Gminy - Kotula Anna w związku z wyborem | 2014 | 2015 | 2016 | 2017  | w związku z upływem kadencji Wiceprzewodniczący Rady Gminy...... Informacja Wójta gminy Dźwierzuty o wznowieniu postępowania Tue, 02 Oct 2018 14:12:04 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-409 ... Spotkanie informacyjne w sprawie programu "Czyste Powietrze" - 3 październik 2018 r. GOK Dźwierzuty godz. 18:00 Tue, 02 Oct 2018 09:50:45 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-139 ... Możliwość udziału społeczeństwa przed wydaniem decyzji -dot. postepowania w sprawie wydania decyzji o śr. uwar dla przeds. poleg. na wydobywaniu kopaliny kruszywa naturalnego ze złoża Gisiel, obręb Gisiel i Popowa Wola Tue, 02 Oct 2018 08:29:59 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-409 ... Protokół z przeprowadzonego ustnego przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej z dnia 28.09.2018 r. Fri, 28 Sep 2018 07:32:37 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-257 ... Obwieszczenie Wójta Gminy Dźwierzuty o niezałatwieniu sprawy w terminie - dot. postepowania w sprawie wydania decyzji o środowi. uwarunk. na realizację przeds. polegajacego na budowie Biogazowni o mocy ponad 13 MW Thu, 27 Sep 2018 08:42:00 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-409 ... Obwieszczenie o niezałatwieniu sprawy w terminie dot. postepowania w sprawie wydania decyzji o śr. uwar dla przeds. poleg. na wydobywaniu kopaliny kruszywa naturalnego ze złoża Gisiel, obręb Gisiel i Popowa Wola Tue, 25 Sep 2018 09:29:46 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-409 ... W Y K A Z - Wykaz obejmuje : Działkę nr 587/6 o pow. 0,0112 ha, Dźwierzuty, gm. Dźwierzuty, sklasyfikowanej jako Bp Kw nr OL1S/00018758/3, na okres 3 lat Mon, 24 Sep 2018 13:40:41 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-213 ... Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania (RI-PPA.6733.14.2018) z dnia 14 września 2018 r. Fri, 21 Sep 2018 14:15:51 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-139 ... Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania (RI-PPA.6733.13.2018) z dnia 14 września 2018 r. Fri, 21 Sep 2018 14:13:43 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-139 ... Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania (RI-PPA.6733.12.2018) z dnia 14 września 2018 r. Fri, 21 Sep 2018 14:12:11 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-139 ... Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania (RI-PPA.6733.11.2018) z dnia 14 września 2018 r. Fri, 21 Sep 2018 14:10:12 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-139 ... Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania (RI-PPA.6733.10.2018) z dnia 14 września 2018 r. Fri, 21 Sep 2018 14:09:13 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-139 ... Z A W I A D O M I E N I E - na dzień 25 września 2018 roku zwołana została XLII sesja Rady Gminy Dźwierzuty obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dźwierzutach ul. Niepodległości 6 - początek sesji godzina 12:00 Wed, 19 Sep 2018 09:13:09 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-172 ... KIEROWNICY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Mon, 17 Sep 2018 11:27:07 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-217 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Dźwierzutach za rok: 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dźwierzutach za rok: 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |...... W Y K A Z - Część działki nr 710/2 o pow. 0,03 ha, Dźwierzuty, gm. Dźwierzuty, sklasyfikowanej jako Bp Kw nr OL1S/00018758/3, na okres 3 lat (RI-GN.6845.37.2018) Wed, 12 Sep 2018 10:19:12 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-213 ... POWIADOMIENIE O DANYCH KONTAKTOWYCH INSPEKTORA Fri, 07 Sep 2018 14:37:29 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-448 ... Zarządzenie Nr 100/2018 Wójta Gminy Dźwierzuty z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie : uzupełnienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dźwierzuty za I półrocze 2018 roku Fri, 07 Sep 2018 07:12:34 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-447 ... Z A W I A D O M I E N I E - na dzień 07 września 2018 roku zwołana została, na wniosek Wójta Gminy Dźwierzuty, II NADZWYCZAJNA sesja Rady Gminy Dźwierzuty obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dźwierzutach ul. Niepodległości 6 początek sesji godzina 9:00 Wed, 05 Sep 2018 10:14:57 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-172 ... W Y K A Z - Wykaz obejmuje : Część działki nr 219/2 o pow. 800 m2 , obręb Jeleniowo gm. Dźwierzuty, sklasyfikowanej jako R V, Kw nr OL1S/00017604/2, na okres 3 lat (RI-GN.6845.30.2018) Tue, 04 Sep 2018 20:10:30 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-213 ... I N F O R M A C J A o wyniku przetargu z dnia 28.08.2018 roku Tue, 04 Sep 2018 10:41:43 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-257 ... Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników Tue, 04 Sep 2018 07:27:21 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-234 DOFINANSOWANIE  KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW  (informacja dla pracodawców) Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy i zdaniu...... Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Fri, 31 Aug 2018 14:02:04 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-409 ... ZAPROSZENIE do składania ofert w cenowym rozeznaniu rynkuna Dostawę sprzętu informatycznego w ramach projektu „Nowa jakość usług publicznych – informatyzacja gminy Dźwierzuty” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata... Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdPrzetargi-cmPokaz-206 ...