Wiadomości http://bip.ug-dzwierzuty.pl/ ds. Płacowych Szkół Wed, 12 Dec 2018 19:25:02 +0100 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-317 ... ds. Zamówień Publicznych Wed, 12 Dec 2018 19:16:21 +0100 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-312 ... Z A W I A D O M I E N I E - na dzień 19 grudnia 2018 roku zwołana została III sesja Rady Gminy Dźwierzuty obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dźwierzutach ul. Niepodległości 6 początek sesji godzina 11:00 Tue, 11 Dec 2018 11:58:25 +0100 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-172 ... Obwieszczenie o niezałatwieniu sprawy w terminie dot. „Budowa stacji GPZ Dźwierzuty, budowa dwutorowej linii 110 kV“, Fri, 07 Dec 2018 13:47:19 +0100 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-409 ... Obwieszczenie o niezałatwieniu sprawy w terminie dot. postepowania w sprawie wydania decyzji o śr. uwar dla przeds. poleg. na wydobywaniu kopaliny kruszywa naturalnego ze złoża Gisiel, obręb Gisiel i Popowa Wola Wed, 05 Dec 2018 12:31:37 +0100 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-409 ... Transmisja i nagranie z II Sesji Rady Gminy Dźwierzuty 05.12.2018 r. Wed, 05 Dec 2018 11:45:30 +0100 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-461 ... Transmisja i nagranie z I Sesji Rady Gminy Dźwierzuty 23.11.2018 r. Wed, 05 Dec 2018 10:33:30 +0100 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-461 ... RADA GMINY Mon, 03 Dec 2018 15:31:11 +0100 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-216 KADENCJA 2014 - 2018 Przewodniczący Rady Gminy - Nosek Arkadiusz w związku z wyborem | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | w związku z upływem kadencji Wiceprzewodniczący Rady Gminy - Kotula Anna w związku z wyborem | 2014 | 2015 | 2016 | 2017  | w związku z upływem...... Obwieszczenie Wójta Gminy Dźwierzuty o niezałatwieniu sprawy w terminie - dot. wznowionego post. adm. w sprawie złoża Gąsiorowo 1 Fri, 30 Nov 2018 07:45:56 +0100 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-409 ... Obwieszczenie Wójta Gminy Dźwierzuty o możliwości zapoznania się z aktami sprawy - dot. wznowionego post. adm. w sprawie złoża Gąsiorowo 1 Fri, 30 Nov 2018 07:43:45 +0100 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-409 ... Elektroniczne skrzynki podawcze Urzędu Gminy w Dźwierzutach Thu, 29 Nov 2018 21:30:58 +0100 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-110 ... KIEROWNICTWO URZĘDU Thu, 29 Nov 2018 13:44:44 +0100 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-215 KADENCJA 2014 - 2018 Wójta: | w związku z wyborem | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 I przed końcem kadencji Sekretarza: | w związku z zatrudnieniem | 2014 | według stanu na dzień upływu okresu zatrudnienia | według stanu na dzień kontynuacji zatrudnienia | 2015 |...... WÓJT GMINY DŹWIERZUTY OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DS. PROMOCJI, ROZWOJU I FUNDUSZY EUROPEJSKICH Z DNIA 29.11.2018 r. Thu, 29 Nov 2018 12:12:06 +0100 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-104 ... Z A W I A D O M I E N I E - na dzień 05 grudnia 2018 roku zwołana została II sesja Rady Gminy Dźwierzuty obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dźwierzutach ul. Niepodległości 6 początek sesji godzina 12 °° Wed, 28 Nov 2018 07:21:20 +0100 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-172 ... O g ł o s z e n i e - Ogłaszam drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Nowe Kiejkuty, składającej się z działki nr 6 o pow. 0,0992 ha, Kw nr OL1S/00022971/3. Pierwszy przetarg był ogłoszony na dzień 28.09.2018... Tue, 27 Nov 2018 10:12:15 +0100 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-211 ... Obwieszczenie o niezałatwieniu sprawy w terminie dot. postepowania w sprawie wydania decyzji o śr. uwar dla przeds. poleg. na wydobywaniu kopaliny kruszywa naturalnego ze złoża Gisiel, obręb Gisiel i Popowa Wola Sun, 25 Nov 2018 11:03:08 +0100 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-398 ... WÓJT GMINY DŹWIERZUTY OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DŹWIERZUTACH Fri, 23 Nov 2018 14:56:49 +0100 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-104 ... Informacje o gminie Fri, 23 Nov 2018 07:57:47 +0100 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-53     ... Z A W I A D O M I E N I E - na dzień 23 listopada 2018 roku przez Komisarza Wyborczego w Olsztynie zwołana została I sesja Rady Gminy Dźwierzuty obrady odbędą się w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Dźwierzutach ul. Pasymska 2 - początek sesji godzina 12 °° Fri, 16 Nov 2018 07:48:27 +0100 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-172 ... Obwieszczenie Wójta o wszczęciu postępowania w sprawie wyd. decyzji ośrod. uwarunk.dla pn. „Budowa stacji GPZ Dźwierzuty, budowa dwutorowej linii 110 kV“, Thu, 15 Nov 2018 10:48:34 +0100 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-409 ... Obwieszczenie Wójta o wystąpieniu do organów środowiska o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środow „Budowa stacji GPZ Dźwierzuty, budowa dwutorowej linii 110 kV“, Thu, 15 Nov 2018 10:46:54 +0100 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-409 ... Obwieszczenie - dotyczy postępowania w sprawie wydania decyzji odmawiającej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Biogazowni” o mocy ponad 13 MW . Fri, 09 Nov 2018 15:37:34 +0100 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-409 ... Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z dokumentami sprawy przed wydaniem decyzji dot. postep. w sprawie wydania decyzji o śr. uwar dla przeds. poleg. na wydobyw. kopaliny kruszywa nat. ze złoża Gisiel. Fri, 09 Nov 2018 15:36:42 +0100 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-409 ... Obwieszczenie - dotyczy postępowania w sprawie wydania decyzji odmawiającej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Biogazowni” o mocy ponad 13 MW . Fri, 09 Nov 2018 15:30:54 +0100 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-398 ... KIEROWNICY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Wed, 07 Nov 2018 13:47:45 +0100 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-217 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Dźwierzutach za rok: 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dźwierzutach za rok: 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |...... ZAPROSZENIE do składania ofert - Zaproszenie w ramach rozeznania rynku zgodnie z Zarządzeniem Nr53. Wójta Gminy Dźwierzuty z dnia 20 maja 2014r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych do kwoty 30000 euro obowiązującego w Urzędzie Gminy w Dźwierzutach. Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdPrzetargi-cmPokaz-206 ...