Wiadomości http://bip.ug-dzwierzuty.pl/ Obwieszczenie- dotyczy postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. polegajacego na wydobywaniu kopaliny kruszywa naturalnego ze złoża Gisiel, obręb Gisiel i Popowa Wola, gm. Dźwierzuty >>> Mon, 19 Mar 2018 08:44:34 +0100 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-409 ... Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 39/2018 Wójta Gminy Dźwierzuty z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dźwierzuty za 2017 rok Mon, 19 Mar 2018 08:37:30 +0100 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-408 ... Obwieszczenie - dotyczy postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Biogazowni” o mocy ponad 13 MW >>> Fri, 16 Mar 2018 14:53:52 +0100 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-409 ... Z A W I A D O M I E N I E - na dzień 22 marca 2018 roku zwołana została XXXVII sesja Rady Gminy Dźwierzuty obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dźwierzutach ul. Niepodległości 6 początek sesji godzina 12:00 Thu, 15 Mar 2018 11:21:24 +0100 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-172 ... Informacja o wynikach naboru Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dźwierzutach ma stanowisko Referenta (2 etaty) z dnia 9 marca 2018 r. Fri, 09 Mar 2018 12:17:05 +0100 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-245 ... Ogłoszenie konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dźwierzutach z dnia 9 marca 2018 r. Fri, 09 Mar 2018 12:07:34 +0100 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-104 ... W Y K A Z - Wykaz obejmuje działkę położone w obrębie Dźwierzuty o nr ewidencyjnych: 922/2 o pow. 2492 m2, wartość nieruchomości zgodnie z wycena rzeczoznawcy majątkowego wynosi: 34.290 zł . Nieruchomość posiada urządzoną Kw nr OL1S/00000739/5 >>> Fri, 09 Mar 2018 07:56:11 +0100 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-211 ... Obwieszczenie Wójta Gminy Dźwierzuty o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 5 marca 2018 r. (RI-PPA 6733.18.2017) Wed, 07 Mar 2018 13:07:49 +0100 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-139 ... HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW SEGREGOWANYCH ORAZ ZMIESZANYCH W GMINIE DŹWIERZUTY W ROKU 2018 r. Tue, 06 Mar 2018 10:29:13 +0100 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-399 ... HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW ZMIESZANYCH I SEGREGOWANYCH Z NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH (JABŁONKA, JELENIOWO, ZIMNA WODA, BABIĘTY, RÓW, RAŃSK, KAŁĘCZYN, ZALESIE, GRODZISKA, MIĘTKIE, NOWE KIEJKUTY, ŚLEDZIE, ORZYNY, KULKA, TARGOWO, POPOWA WOLA) Tue, 06 Mar 2018 10:26:11 +0100 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-399 ... HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW ZMIESZANYCH I SEGREGOWANYCH Z NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH (DŹWIERZUTY, BUDY, RUMY, LINOWO, DĄBROWA, JULIANOWO, SĄPŁATY, MYCELIN, RUSEK MAŁY) Tue, 06 Mar 2018 10:24:37 +0100 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-399 ... Obwieszczenie Wójta Gminy Dźwierzuty z dnia 2 marca 2018 r. (RI-PPA 6733.2.2018) Mon, 05 Mar 2018 13:42:57 +0100 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-139 ... O g ł o s z e n i e - Ogłaszam pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Dąbrowa gm. Dźwierzuty, obejmującej działkę nr 118/45 o pow. 0,1972 ha, obręb Dąbrowa >>> Fri, 02 Mar 2018 09:06:03 +0100 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-211 ... Informacja nt. opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej Thu, 01 Mar 2018 14:04:35 +0100 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-409 ... Protokół w sprawie zgłoszenia usunięcia drzew rosnących na nieruchomości, działka 7/4 obręb Targowo (RI-GN.6131.44.2018) Wed, 28 Feb 2018 09:58:12 +0100 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-410 ... Obwieszczenie SKO w Olsztynie -dotyczy postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegajacego na budowie Biogazowni o mocy ponad 13 MW z dnia 22 lutego 2018 r. Wed, 28 Feb 2018 07:07:36 +0100 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-409 ... Protokół w sprawie zgłoszenia usunięcia drzew rosnących na nieruchomości, działka 219 obręb Łupowo(RI-GN.6131.35.2018) Wed, 28 Feb 2018 07:04:59 +0100 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-410 ... Protokół w sprawie zgłoszenia usunięcia drzew rosnących na nieruchomości, działka 65/4 obręb Miętkie (RI-GN.6131.37.2018) Wed, 28 Feb 2018 07:03:52 +0100 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-410 ... Protokół w sprawie zgłoszenia usunięcia drzew rosnących na nieruchomości, działka 79/2 obręb Olszewki (RI-GN.6131.36.2018) Wed, 28 Feb 2018 07:01:27 +0100 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-410 ... Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dźwierzutach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy jako Referent (2 etaty) z dnia 27 lutego 2018 r. Tue, 27 Feb 2018 12:41:53 +0100 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-254 ... Obwieszczenie Wójta Gminy Dźwierzuty z dnia 23 lutego 2018 r. (RI-PPA 6733.1.2018) Mon, 26 Feb 2018 08:07:13 +0100 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-139 ... Obwieszczenie o niezałatwieniu sprawy w terminie - dotyczy postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego na wydobywaniu kopaliny z dnia 21 lutego 2018 r. Wed, 21 Feb 2018 15:15:15 +0100 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-409 ... Zawiadomienie z dnia 14.02.2018 r. o zebraniu mieszkańców sołectwa Olszewki w sprawie rozpatrzenie wniosku o odwołanie Sołtysa i Członków Rady Sołectwa Olszewki oraz głosowaniom w sprawie odwołań (SG.0021.1.2018) Thu, 15 Feb 2018 12:39:54 +0100 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-139 ... Zarządzenie Nr 2/2018 Wed, 14 Feb 2018 15:13:22 +0100 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-442 ... Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia regulaminu strzelnicy Tue, 13 Feb 2018 14:36:24 +0100 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-234 ... OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Gmina Dźwierzuty: Przebudowa i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych sali widowiskowej GOK w Dźwierzutach, zadanie realizowane w ramach „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii i rozwoju lokalnego kierowanego przez... Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdPrzetargi-cmPokaz-207 ...