Urząd Gminy w Dźwierzutach
bip.gov.pl
W Y K A Z - Wykaz obejmuje nieruchomość niezabudowaną składającą się z działki nr 118/45 o pow. 0,1972 ha, obręb Dąbrowa
Dźwierzuty, dn. 27.12.2017 r.
Nasz znak: RI-GN.6840.68.1.2017                                                     
 
                                                              
W Y K A Z
 
Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r, poz. 2147 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej.
 
Podstawowe informacje o przedmiocie sprzedaży
 
Wykaz obejmuje nieruchomość niezabudowaną składającą się z działki nr 118/45 o pow. 0,1972  ha, obręb Dąbrowa, wartość netto zgodnie z wyceną rzeczoznawcy majątkowego wynosi 73.516 zł.
Nieruchomość  posiada  Kw nr OL1S/00017193/7
 Do ceny wywoławczej doliczy się koszty związane z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji do sprzedaży oraz  obowiązującą stawkę podatku Vat.  
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Dźwierzuty zatwierdzonym uchwałą nr IV/17/11 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 25 lutego 2011 roku opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego nr 47, poz. 769 z dnia 18 kwietnia 2011 roku przedmiotowa działka ma oznaczenie ML 1, z przeznaczeniem na tereny zabudowy letniskowej.  Nieruchomość niezabudowana położona blisko jeziora Sasek Wielki.  Otoczenie stanowią grunty wykorzystywane letniskowo oraz jezioro.  Działka gruntu położona jest od zachodniej strony wsi Dąbrowa, na jej kolonii, przy jeziorze Sasek Wielki. Dąbrowa to „ mała” wieś bez podstawowych usług o walorach turystyczno – rolnych, położona około 5 km od Dźwierzut - ośrodek gminny. Do działki gruntu prowadzi droga gruntowa o zadawalającym stanie technicznym. Do drogi urządzonej Biskupiec – Szczytno dzieli ją odległość około 1,5 km. Działka graniczy od strony południowej oraz zachodniej z dojazdową drogą gruntową, od pozostałych stron  z nowo projektowaną  zabudową letniskową. Położona jest blisko linii brzegowej jeziora Sasek Wielki. Teren z dominującym spadkiem w kierunku  północno – zachodnim. Działka nie użytkowana, nie zabudowana. Warunki lokalizacyjne  przedmiotowej nieruchomości uznano za przeciętne ze względu na znaczne oddalenie nieruchomości od przemysłu oraz położenie w dużym  kompleksie letniskowym przy jeziorze.  Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi  i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu.
Na podstawie art. 34 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz. U. z  2016 r.  poz. 2147 ze zm.) pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości po cenie podanej w wykazie przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
  1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;
  2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;
  3.  jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.
 
Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni tj. od dnia 4.01.2018 r.  do dnia 25.01.2018 r.  na tablicy ogłoszeń w siedzibie UG, we wsi Dąbrowa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.gminadzwierzuty.pl) .

Z up. Wójta
(-) Mariusz Woźniak
Sekretarz Gminy
                                                                                                                            
 
 
 
 
powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłMałgorzata Chełstowska - Inspektor ds. Gospodarki Nieruchomościami2017-12-27
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-01-04 16:15
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-01-04 16:17
Urząd Gminy w Dźwierzutach
Urząd Gminy w Dźwierzutach, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty , tel. (89) 621-12-32 , e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl
zamknij
Zamknij plakat
Wygenerowano: 12 grudnia 2018r. 20:12:04
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.