Urząd Gminy w Dźwierzutach
bip.gov.pl
Uchwała Nr XXXIV/287/17
Uchwała Nr XXXIV/287/17
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i rzeczowego do nowotworzonej spółki komunalnej Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dźwierzutach
  
 
        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „g” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) w związku z § 3 uchwały Nr XX/173/16 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 25 października 2016 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez Wójta Gminy Dźwierzuty udziałów lub akcji Gminy Dźwierzuty w spółkach prawa handlowego (Dz. Urz. Woj. Warmińsko – Mazurskiego z 2016 r.,poz.4185)– Rada Gminy Dźwierzuty uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie kapitału zakładowego  w wysokości 204.000,00 zł (słownie: dwieście cztery tysiące złotych 00/100 gr) do nowotworzonej spółki komunalnej Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dźwierzutach z przeznaczeniem na objęcie w całości nowo utworzonych udziałów.
 
§ 2. Wyraża się zgodę na wniesienie wkładu rzeczowego na pokrycie kapitału zakładowego o łącznej wartości 367.548,60 zł brutto ( słownie: trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści osiem złotych 60/100 gr) do nowotworzonej spółki komunalnej Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dźwierzutach z przeznaczeniem na objęcie w całości nowo utworzonych udziałów – w postaci mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Dźwierzuty, w skład którego wchodzi:
 
  1. ogrodzenie panelowe;
  2. ciągnik Pronar Zefir 85K wraz z przyczepą 2007r.pr.;
  3. samochód Volkswagen Transporter – Caravella;
  4. pług odśnieżny Pronar PUV-2800;
  5. równiarka drogowa;
  6. ciągnik rolniczy Steyer Kompakt 4085;
  7. pług odśnieżny Pronar PUV-2600;
  8. kosiarka bijakowa Pronar BBK 180M;
  9. ładowacz czołowy MT-02;
  10. posypywarka piasku PS-250.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Arkadiusz Aleksander Nosek
 
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2017-12-20
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2017-12-20 07:50
Urząd Gminy w Dźwierzutach
Urząd Gminy w Dźwierzutach, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty , tel. (89) 621-12-32 , e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl
zamknij
Zamknij plakat
Wygenerowano: 12 grudnia 2018r. 19:43:36
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.