Urząd Gminy w Dźwierzutach
bip.gov.pl
Uchwała Nr XXXIX/341/18
Uchwała Nr XXXIX/341/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 21 czerwca 2018 r.
 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dźwierzutach
 
Na podstawie at. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257, z późn.zm.) uchwala się,  co następuje:
 
§ 1
Po rozpatrzeniu skargi Skarżącego z dnia 02 maja 2018 r. na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dźwierzutach, Rada Gminy Dźwierzuty, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie zarzutów podniesionych w skardze, uznaje skargę za bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Dźwierzuty do powiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi, poprzez przesłanie skarżącemu odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Aleksander Nosek
 
 
 
Załącznik
do Uchwały Nr XXXIX/341/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 21 czerwca 2018 r.
 
UZASADNIENIE
Dnia 15 czerwca 2018 r. Komisja Rewizyjna rozpatrzyła skargę z dnia 02 maja 2018 r.                             na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dźwierzutach złożoną przez mieszkańca Gminy Dźwierzuty.
            Pismem z dnia 02 maja 2018 r. Skarżący zarzuca, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej         w Dźwierzutach (dalej GOPS) przewlekle prowadzi postępowanie związane ze złożonym przez Niego oświadczeniem z dnia 28 marca 2018 r. Wskazuje także na nieodpowiednie traktowanie Jego osoby przez pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dźwierzutach.  
Pismem z dnia 22 maja 2018 r. Przewodniczący Rady Gminy Dźwierzuty w związku z § 8 załącznika Nr 6 do Statutu Gminy uchwalonego uchwałą Nr IV/26/03 Rady Gminy   w Dźwierzutach z dnia 21 lutego 2003 r. (Dz. U. Woj. Warm. - Maz. z 2003 r. Nr 36, poz. 510 z późn. zm.) przekazał, zgodnie z właściwością, skargę do rozpatrzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dźwierzuty. Z treści przedmiotowej skargi wynika, że jej autor zarzuca Kierownikowi i pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dźwierzutach (dalej GOPS), iż ten nie podjął żadnych czynności, na które Skarżący wskazywał w złożonym oświadczeniu z dnia 28.03.2018 r.
            Jak wynika z wyjaśnień Pani Kierownik GOPS i zgromadzonego materiału na temat postępowania w przedmiotowej sprawie, Skarżący nie złożył żadnego wniosku o wszczęcie postępowania. Jednocześnie w złożonym oświadczeniu nie zawarto informacji pozwalających na wszczęcie postępowania z urzędu. Jeżeli chodzi o zarzuty skierowane do pracownika GOPS odnoszące się do jego zachowania tj. braku obiektywizmu, poniżania i ubliżania Skarżącemu w związku  z pełnieniem obowiązków pracowniczych, ocenione zostały one jako bezzasadne. Niemniej jednak została przeprowadzona z pracownikiem rozmowa motywująca do bezwzględnego przestrzegania zasad obsługi interesantów określonych w Kodeksie Etyki Pracownika Urzędu Gminy w Dźwierzutach. 
W związku z powyższym skargę na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dźwierzutach, uznaje się za nieuzasadnioną.  
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2018-06-21
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-06-28 09:39
Urząd Gminy w Dźwierzutach
Urząd Gminy w Dźwierzutach, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty , tel. (89) 621-12-32 , e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl
zamknij
Zamknij plakat
Wygenerowano: 17 listopada 2018r. 20:03:47
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.