Urząd Gminy w Dźwierzutach
bip.gov.pl
Uchwała Nr XLI/356/18
Uchwała Nr XLI/356/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 16 sierpnia 2018 r.
 
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/315/18 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 28 § 4 i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1892), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1821); art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 z późn. zm.), Rada Gminy Dźwierzuty uchwala, co następuje:
§ 1
W uchwale Nr XXXVII/315/18 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 22 marca 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:
§ 3 otrzymuje brzmienie
„Na inkasenta podatków, o których mowa w § 1, w sołectwie Nowe Kiejkuty ustala się     Suchecką Justynę – członka Rady Sołeckiej Sołectwa Nowe Kiejkuty”
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Aleksander Nosek
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2018-08-16
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-08-20 14:20
Urząd Gminy w Dźwierzutach
Urząd Gminy w Dźwierzutach, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty , tel. (89) 621-12-32 , e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl
zamknij
Zamknij plakat
Wygenerowano: 12 grudnia 2018r. 19:29:23
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.