Urząd Gminy w Dźwierzutach
bip.gov.pl
Uchwała Nr IIN/358/18
Uchwała Nr IIN/358/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 07 września 2018 r.

 

w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Dźwierzutach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit h, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.), art. 12 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), art. 1 ust. 1, art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 882 z późn.zm.), art. 18 ust. 1 pkt. 5, art. 5la ust. 1, art. 5lb ust. 1 i art. 51c ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238 poz. 1586 z późn. zm.) Rada Gminy Dźwierzuty uchwala, co następuje:

§1

 

Tworzy się Środowiskowy Dom Samopomocy w Dźwierzutach z dniem 01 października 2018 r..

§2

 

Zadaniem Środowiskowego Domu Samopomocy jest niesienie pomocy i opieki osobom  z zaburzeniami psychicznymi, w tym: przewlekle chorym psychicznie, upośledzonym umysłowo  w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także osobom z lekkim upośledzeniem umysłowym, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne, osobom wykazującym inne przewlekłe zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoby te wymagają świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy  i opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym.

§ 3

 

Środowiskowy Dom Samopomocy jest jednostką organizacyjną gminy, działającą w formie jednostki budżetowej na podstawie Statutu.

§ 4

 

Środowiskowy Dom Samopomocy wyposaża się w mienie niezbędne do jego funkcjonowania.

§ 5

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty.
 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Aleksander Nosek

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2018-09-07
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-09-07 09:05
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-09-10 09:07
Urząd Gminy w Dźwierzutach
Urząd Gminy w Dźwierzutach, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty , tel. (89) 621-12-32 , e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl
zamknij
Zamknij plakat
Wygenerowano: 12 grudnia 2018r. 19:36:11
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.