Urząd Gminy w Dźwierzutach
bip.gov.pl
Uchwała Nr XLIII/365/18
Uchwała Nr XLIII/365/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 30 października 2018 r.
 
w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych na pomniku przyrody                     
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 ze zm.) Rada Gminy Dźwierzuty  uchwala, co następuje:
 
 § 1.
 Uzgadnia się przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych pomnika przyrody, w postaci drzewa z gatunku dąb szypułkowy (łac. Quercus robur), usytuowanego na terenie zabytkowego parku podworskiego  w Małszewku, działka nr 4/8 obręb Dźwierzuty, uznanego za pomnik przyrody Decyzją Nr RGZL-op-402/84 Wojewody Olsztyńskiego z dnia 11 czerwca 1984 roku o uznaniu za pomnik przyrody.
 
§ 2.
 Zakres uzgodnienia, o którym mowa w § 1 obejmuje usunięcie suchych konarów i suszu w koronie.
 
§ 3.
Prace pielęgnacyjne w obrębie korony pomnika przyrody, należy przeprowadzić przy spełnieniu następujących warunków:
  1. cięcia sanitarne winny być przeprowadzone przez firmę lub osobę posiadającą doświadczenie   w wykonywaniu pielęgnacji drzew o charakterze pomnikowym;
  2.  wykonane prace nie mogą powodować utraty walorów przyrodniczych pomnika przyrody;
  3. przy wykonywaniu cięć sanitarnych należy dążyć do zachowania naturalnego pokroju drzewa.
 
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty.
 
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
 
 Przewodniczący Rady Gminy 
Arkadiusz Aleksander Nosek
 
 

 
Uzasadnienie
Aktem prawnym regulującym cele, zasady i formy ochrony przyrody w Polsce jest ustawa
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 ze zm.).
Zgodnie z art. 45 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, prace wykonane na potrzeby ochrony przyrody uzgadnia się z organem ustanawiającym daną formę ochrony przyrody.
W dniu 16.10.2018 r. Fundacja Park OdNowa z siedzibą w Małszewku zwróciła się  z wnioskiem o zezwolenie na przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych na pomniku przyrody, w postaci drzewa z gatunku dąb szypułkowy, usytuowanego na terenie zabytkowego parku podworskiego w Małszewku, działka nr 4/8 obręb Dźwierzuty. Do wniosku dołączono pozwolenie Warmińsko – Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac konserwatorskich i podejmowania innych działań na terenie zabytkowego parku w Małszewku.
W związku z  powyższym Rada Gminy Dźwierzuty postanawia jak w sentencji niniejszej uchwały.
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2018-10-30
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-11-02 10:02
Urząd Gminy w Dźwierzutach
Urząd Gminy w Dźwierzutach, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty , tel. (89) 621-12-32 , e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl
zamknij
Zamknij plakat
Wygenerowano: 17 listopada 2018r. 20:33:56
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.